Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti WITTO, s.r.o.

platné od 25.11.2017

1. Základné ustanovenia

     VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť WITTO, s.r.o., IČO 36 249 335, IČ DPH SK2020186806 so sídlom Ružová 19, 90901, Skalica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 13496/T, je registrovaným platcom DPH ako predávajúci (ďalej len „predávajúci") a na strane druhej je kupujúci. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej vždy len „kupujúci") bez obmedzenia s tým, že kupujúci súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami a ustanoveniami Reklamačného poriadku.

     Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky" alebo obchodné podmienky") sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu umiestneného na adrese https://24home.sk/kurenie/e-shop alebo https://www.witto.sk/produkty/kamerove-systemy alebo https://www.witto.sk/produkty/dochadzka.

2. Objednávka

     Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe odoslania objednávky kupujúcim. Objednávku zrealizujete tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

     Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

3. Storno objednávky

     Kupujúci, je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

     Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese predávajúceho uvedenej vyššie, emailom, alebo iným spôsobom nevzbudzujúc pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, tovar vráti spoločnosti WITTO, s.r.o., a to osobne alebo zaslaním na adresu predávajúceho Ružová 19, 90901 Skalica, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný na adresu spoločnosti WITTO, s.r.o. s dokladom o kúpe a s kompletným príslušenstvom. Zásielky na dobierku nepreberáme.

     Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, a ak k takému zníženiu hodnoty došlo, spoločnosť WITTO, s.r.o. má nárok vymáhať od zákazníka náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.
     Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré kupujúci prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

3.1 Storno objednávky zo strany predávajúceho.

     Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní rovnakým spôsobom ako bola uskutočnená platba.

4. Ceny a platobné podmienky

     Ceny produktov uvedené v e-shopoch spoločnosti WITTO, s.r.o sú uvedené v mene EUR.
Ceny uvedené na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny ponúkaných produktov podľa aktuálnych cien výrobcov či distribútorov tohto tovaru. Za cenu tovaru objednaného cez e-shop sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky predávajúcim. Predávajúci garantuje cenu z objednávky v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti a v prípade korektnej funkčnosti systému. Vo všetkých ostatných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude kupujúci informovaný. Kupujúci má v prípade zmeny kúpnej ceny právo od zmluvy odstúpiť.

Za tovar môže kupujúci zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

  • bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho
  • v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v sídle spoločnosti

5. Dodacie podmienky

     Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-21 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky a zaplatenia zálohovej faktúry za tovar v plnej výške objednaného tovaru, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Kupujúci má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia pokiaľ nebolo s kupujúcim dohodnuté inak.
     Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote do 30 dní, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
     Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si budete môcť uplatniť len tak ak preukážete, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad. Ostatné podmienky sú upravené v reklamačnom poriadku.

 

     Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, IČ DPH: SK2021648739 , zapísaný v Obchodnom registri okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm.
d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. na účely priameho marketingu.

     V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok.

 

Príloha obchodných podmienok č. 1: Formulár na odstúpenie od zmluvy

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie